top of page

Information personnel de Kat

618-green-drops.jpg

Hier j'étais intelligent, je voulait changer le monde. Aujourd'hui je suis sage, je veux changer ma personne.                         RUMI

 

Après ma formation d'assistante sociale, j'ai étudié la psychologie. Mon rêve était et reste de guider les gens dans leurs pouvoir. Les coups et blessures que la vie nous inflige ne font pas de nous des victimes si nous pouvons les considérer comme des moments décisifs dans notre vie.

Si nous pouvons accepter nos pertes comme des leçons, restons plus proches de nous-mêmes et grandissons en tant qu'êtres humains. Mes études en psychologie ne m'ont pas donné la satisfaction que j'espérais et c'est pour cette raison que j'ai étudié les Sciences Culturelles Comparées, où je suis devenu fasciné par la philosophie orientale.

Lao tse, Confucius et Bouddha sont devenus mes nouveaux enseignants. Dans ces traditions de sagesse ancestrales telles que le chamanisme, j'en ai appris davantage sur le lien entre notre pensée et nos sentiments, notre corps et notre âme ... et sur l'intelligence de notre cœur, le lien entre tout. Peu à peu, j'ai appris à faire le lien entre ces anciennes traditions de sagesse et les dernières découvertes de nos sciences occidentales modernes.

Je me suis spécialisé dans une approche holistique et intégrative de notre bien-être physique et psychologique. J'ai suivi divers cours tels que, Psyhe-K®, Touch of Matrix®, thérapie de traumatologie, reiki, méditation, coaching de guérison et systémique et sophrologie.

En tant que professeur de psychologie pour les futures infirmières, j'ai essayé de sensibiliser le public au lien qui existe entre l'esprit, le corps et l'âme. Ce n'est pas une mission facile dans un monde où notre corps est encore pour la plupart perçu comme une machine et une science millénaire comme une menace. Nous sommes des personnes à part entière, nos esprits et nos corps ne semblent pas liés, mais en réalité, nous sommes intimement liés.

 

En tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas séparés de notre environnement, nous faisons partie d'un système. Si nous sommes malades physiquement ou psychologiquement, nous ne pouvons travailler que de manière holistique pour guérir complètement. Si nous manquons la connexion, nous n'atteindrons probablement jamais notre potentiel de bien-être et de vitalité. Si nous ne prenons pas en compte l'intégralité de la personne, nous nous efforcerons vraisemblablement d'atténuer et de traiter les symptômes d'un problème, sans jamais nous attaquer à la cause du problème.

 

Je travaille pour atteindre cet objectif, à la fois avec le corps et avec la psyché, avec nos croyances et nos comportements.

 

Dedans si dehors ...

Dans ma pratique, j'ai travaillé avec des enfants et des jeunes aussi bien qu'avec des adultes. Avec des personnes souffrant de maladie mentale, avec des traumatismes et des pertes importantes, avec des personnes trop stressées au quotidien et avec des personnes qui cherchaient quelque chose de plus, elles avaient toutes un point commun.

 

Ils cherchent ... cherchent leur essence, cherchent à redevenir une personne plus heureuse et plus complète.

yourheartswish.jpg

Na mijn opleiding als sociaal assistente studeerde ik psychologie. Mijn droom was en is nog steeds om mensen te begeleiden om in hun kracht te gaan staan. De slagen en verwondingen die het leven ons toebedeelt maken van ons geen slachtoffers als we deze kunnen zien als keerpunten in ons leven. Als we onze verliezen kunnen aanvaarden als lessen om in de toekomst dichter bij onszelf te blijven en te groeien als mens.

Mijn studies in de psychologie gaven mij hierbij niet de voldoening die ik had gehoopt en om deze reden studeerde ik Vergelijkende Cultuurwetenschappen, waar ik gefascineerd raakte door de Oosterse filosofie.

 

Lao Tse, Confucius en Boeddha werden mijn nieuwe leermeesters. In deze en andere oude wijsheidstradities zoals het Sjamanisme leerde ik meer over de connectie tussen ons denken en voelen, ons lichaam en onze ziel.. en over de intelligentie van ons hart, de verbinding tussen alles. Gaandeweg leerde ik om het verband te leggen tussen deze oude wijsheidstradities en de nieuwste inzichten uit onze moderne westerse wetenschappen. 

 

Ik specialiseerde mij in een holistische en integratieve aanpak van ons lichamelijk en psychisch welzijn. Ik volgde verschillende opleidingen zoals, Psyhe-K®, Touch of Matrix®, traumatherapie, reïki, meditatie, healing, systemisch coachen en sophrologie.

In mijn werk als docente psychologie aan toekomstige verpleegkundigen trachtte ik het bewustzijn met betrekking tot de verbinding tussen mind, body en soul aan de man te brengen. Geen gemakkelijke missie in een wereld waar ons lichaam nog steeds voor het grootste deel wordt gezien als een machine en duizend jaar oude wetenschap als een bedreiging. We zijn volledige mensen, onze geest en ons lichaam lijken ongerelateerd maar zijn in werkelijkheid intiem geconnecteerd.

 

We staan als mens ook niet los van onze omgeving, we zijn een deel van een systeem. Als we ziek zijn of psychisch afzien kunnen we enkel op holistische wijze gaan werken om volledig te genezen. Als we de verbinding missen, dan zullen we hoogstwaarschijnlijk nooit ons volledige potentieel voor welzijn en vitaliteit bereiken. Als we geen rekening houden met de volledige mens zullen we in alle waarschijnlijkheid werken aan het verlichten en behandelen van symptomen van een probleem en nooit diepgaand de oorzaak van het probleem aanpakken. Dat is al helemaal het geval bij recente epidemiën zoals het Burn-out syndroom.

 

Ik werk om dit doel te bereiken, zowel met het lichaam als met de psyche, met onze overtuigingen en onze gedragingen.

 

Zo binnen zo buiten...

In mijn Praktijk werkte ik zowel met kinderen en jongeren als met volwassenen. Met mensen met een psychiatrisch ziektebeeld, mensen met trauma’s en zij die een groot verlies met zich meedragen, met mensen die de stress van het dagelijkse leven teveel werd en met mensen die op zoek waren naar iets meer... Eén ding hadden zij allen gemeen.

Zij zijn op zoek... op zoek naar hun Kern, op zoek om terug een gelukkiger en vollediger mens te worden.

bottom of page